Privacy

De persoonlijke informatie die u invoert, zal door Koninklijke Peitsman B.V. verwerkt worden volgens de toepasselijke wetgeving en reglementen.

Door uw persoonlijke gegevens op de Site in te voeren, geeft u Koninklijke Peitsman B.V. de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om de gegevens te verwerken.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt:

  • Het gebruik en het beheer van de Site in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten.
  • Het leveren van informatie over de kenmerken, diensten en producten van Beautifloor.
  • Koninklijke Peitsman B.V. zal alleen persoonlijke gegevens verwerken die voor deze doelen nodig zijn.
  • Geen doorzending van persoonlijke informatie (Uw persoonlijke informatie zal niet aan derden worden doorgezonden.)

Cookies

De Site gebruikt 'cookies'. Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat op uw eigen computer wordt opgeslagen. Cookies worden alleen gebruikt om een dienst die u hebt aangevraagd uit te voeren of te vergemakkelijken. De meeste cookies werken slechts gedurende een enkele sessie of bezoek aan de Site. Als u het wenst, kunt u de browser zo configureren dat hij u waarschuwt wanneer een cookie wordt aangemaakt, of de aanmaak verhindert. Als u cookies weigert, kunnen wij echter de verzending van berichten en de levering van bepaalde diensten niet garanderen.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Koninklijke Peitsman B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in overeenstemming met de huidige privacy regels.

Vragen

Als u vragen over ons privacy beleid heeft, kunt u een e-mail sturen naar informatie@peitsman.nl